Đăng ký mua ViOLET 1.8 : 4714 khách hàng
ID Họ và tên Đơn vị/Cá nhân Mua mới/Nâng cấp Giới tính Đơn vị công tác Chức vụ Điện thoại Email Ghi chú
53 Nguyen Thi Khuyen Bản quyền Trường học Mua mới Nữ DAI HOC SU PHAM THAI NGUYEN sinh vien 01643975829 khuyenkhuyebm@gmail.com Không mua.
51 Phạm Thị Mỹ Hạnh Bản quyền Trường học Mua mới Nữ Trường đại học sư phạm Huế Sinh Viên 01668891931 nguyentuongvi92@gmail.com Trả lời: Chỉ đăng ký thử.
50 y gai Bản quyền Trường học Mua mới Nữ viet nam sinh vien 01664058638 gaik16mnb@gmail.com Liên lạc không đúng.
49 le thi hue Bản quyền Trường học Mua mới Nữ truong cdsp kontum sinh vien 01626325917 lehuek16gdmnb@gmail.com.vn Đã gọi: không đúng người. Không gửi được email!
48 nguyen thi loi Bản quyền Cá nhân Mua mới Nữ truong cao dang su pham kon tum sinh vien 01688575344 nghuyenthiloi1212@gmail.com Đã gọi: không đúng người.
47 dinh thi diem kieu Bản quyền Cá nhân Mua mới Nữ truong cao dang su pham sinh vien 01658127432 diemkieumnb@gmail.com Đã gọi: không đúng người. Đã gửi email
46 Nguyễn Thị Thanh Dung Bản quyền Trường học Mua mới Nữ Cao đẳng sư phạm Kon Tum Sinh viên 01666800716 thanhdungk16gdmnb@gmail.com Đã gọi: không đúng. Đã gửi email
45 pham thi thu vy Bản quyền Trường học Mua mới Nữ trường cdsp kon tum sinh viên 01684673711 phamthithuvyk16mnb@gmail.com Đã gọi: không đúng. Đã gửi email
44 nguyễn thị trang Bản quyền Trường học Mua mới Nữ trường cao đẳng sư phạm kontum sinh viên 01643080361 nguyentrang@yahoo.com Đã gọi: số điện thoại sai với tên và trường. Không gửi được email
43 Bùi Thanh Tâm Bản quyền Cá nhân Mua mới Nữ Trường THPT Ngọc Hồi Phó Hiệu trưởng 0912124543 tam@hanoiedu.vn Sang tuần mới điền bản đăng ký và chuyển tiền.
42 vuong thi tuyet Bản quyền Trường học Mua mới Nữ cdsp hnoi sinh vien 01687473293 vuongtuyet@yahoo.com Sẽ suy nghĩ và trả lời lại sau.
41 pham manh hung Bản quyền Trường học Mua mới Nam thpt b kim bang giao vien 0985059536 hung.kbb@gmail.con Đã gọi, số điện thoại không chính xác.
40 phạm thị thu trang Bản quyền Cá nhân Mua mới Nữ trường tiểu học lương thế vinh giáo viên 0982161755 hibolatran@yahoo.com.vn Đã gọi nhưng điện thoại không liên lạc được.
39 Nguyễn Tuấn Hùng Bản quyền Cá nhân Mua mới Nam THCS Thị Trấn Trung tá 0965307915 tongnguyenminhkhang@gmail.com Đã gọi nhưng điện thoại không liên lạc được.
38 Dương Thị Nhung Bản quyền Trường học Mua mới Nữ cđsp Thái Nguyên học sinh 01674232574 nguyentienngan@gmall.com Đã gọi nhưng điện thoại không liên lạc được.
37 phan minh thuan Bản quyền Trường học Mua mới Nam truong giao hoa pho hieu truong 0756556480 thuanbnm159753@gmail.com Đã gọi nhưng không phải số điện thoại của trường.Đã gửi email
36 Hồ Ngọc Bình Bản quyền Trường học Mua mới Nam Trường PT Hermann Gmeiner Cà Mau Hiệu trưởng 07803566174 truongpt_hg_cm@gmail.com Đã gọi nhưng không liên lạc được.
35 Nguyễn thị thu Hiền Bản quyền Trường học Mua mới Nữ Trường tiểu học Hermann Giáo viên 0989926828 chchimsedo2005@yahoo.com Đã gọi và trả lời là không mua mà chỉ đăng ký thử.Không gửi được email!
34 đỗ thị minh duyên Bản quyền Trường học Mua mới Nữ trường thpt phước long GIÁO VIÊN 0978499650 doduyenct@yahoo.com Đã gọi nhưng không được.
33 Đinh Ngọc Khắc Bản quyền Cá nhân Mua mới Nam Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai Chuyên viên 01688181555 dinhkhac@elc.vn
Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 16 Trang 17 Trang 18 Trang 19 Trang 20 Trang 21 Trang 22 Trang 23 Trang 24 Trang 25 Trang 26 Trang 27 Trang 28 Trang 29 Trang 30 Trang 31 Trang 32 Trang 33 Trang 34 Trang 35 Trang 36 Trang 37 Trang 38 Trang 39 Trang 40 Trang 41 Trang 42 Trang 43 Trang 44 Trang 45 Trang 46 Trang 47 Trang 48 Trang 49 Trang 50 Trang 51 Trang 52 Trang 53 Trang 54 Trang 55 Trang 56 Trang 57 Trang 58 Trang 59 Trang 60 Trang 61 Trang 62 Trang 63 Trang 64 Trang 65 Trang 66 Trang 67 Trang 68 Trang 69 Trang 70 Trang 71 Trang 72 Trang 73 Trang 74 Trang 75 Trang 76 Trang 77 Trang 78 Trang 79 Trang 80 Trang 81 Trang 82 Trang 83 Trang 84 Trang 85 Trang 86 Trang 87 Trang 88 Trang 89 Trang 90 Trang 91 Trang 92 Trang 93 Trang 94 Trang 95 Trang 96 Trang 97 Trang 98 Trang 99 Trang 100 Trang 101 Trang 102 Trang 103 Trang 104 Trang 105 Trang 106 Trang 107 Trang 108 Trang 109 Trang 110 Trang 111 Trang 112 Trang 113 Trang 114 Trang 115 Trang 116 Trang 117 Trang 118 Trang 119 Trang 120 Trang 121 Trang 122 Trang 123 Trang 124 Trang 125 Trang 126 Trang 127 Trang 128 Trang 129 Trang 130 Trang 131 Trang 132 Trang 133 Trang 134 Trang 135 Trang 136 Trang 137 Trang 138 Trang 139 Trang 140 Trang 141 Trang 142 Trang 143 Trang 144 Trang 145 Trang 146 Trang 147 Trang 148 Trang 149 Trang 150 Trang 151 Trang 152 Trang 153 Trang 154 Trang 155 Trang 156 Trang 157 Trang 158 Trang 159 Trang 160 Trang 161 Trang 162 Trang 163 Trang 164 Trang 165 Trang 166 Trang 167 Trang 168 Trang 169 Trang 170 Trang 171 Trang 172 Trang 173 Trang 174 Trang 175 Trang 176 Trang 177 Trang 178 Trang 179 Trang 180 Trang 181 Trang 182 Trang 183 Trang 184 Trang 185 Trang 186 Trang 187 Trang 188 Trang 189 Trang 190 Trang 191 Trang 192 Trang 193 Trang 194 Trang 195 Trang 196 Trang 197 Trang 198 Trang 199 Trang 200 Trang 201 Trang 202 Trang 203 Trang 204 Trang 205 Trang 206 Trang 207 Trang 208 Trang 209 Trang 210 Trang 211 Trang 212 Trang 213 Trang 214 Trang 215 Trang 216 Trang 217 Trang 218 Trang 219 Trang 220 Trang 221 Trang 222 Trang 223 Trang 224 Trang 225 Trang 226 Trang 227 Trang 228 Trang 229 Trang 230 Trang 231 Trang 232 Trang 233 Trang 234 Trang 236