Thí nghiệm về dòng điện Phucô (Foucault)
Con lắc dao động trong từ trường
View

Mô tả thí nghiệm: Một con lắc hình đĩa bằng đồng đang dao động, nếu đưa một nam châm chữ U vào để con lắc dao động trong từ trường thì biên độ dao động sẽ bị giảm nhanh chóng.

Thực hành thí nghiệm: Nhấn chuột vào hình nam châm để dịch chuyển nam châm, nhấn chuột vào con lắc để thực hiện lại dao động. Quan sát độ giảm biên độ dao động lúc có và lúc không có nam châm.

Cơ sở lý thuyết

1. Hiện tượng
Treo một chiếc đĩa tròn bằng đồng bằng một sợi dây (hay thanh cứng mảnh) vào giá, sau đó cho đĩa tròn dao động sao cho mặt phẳng dao động trùng với mặt phẳng của đĩa. Nếu cứ để cho đĩa dao động tự nhiên thì có thể được rất lâu.
Bây giờ, ta đặt hai cực của một nam châm có từ trường khá mạnh vào 2 phía của đĩa tròn sao cho mặt phẳng dao động vuông góc với từ trường. Ta nhận thấy chiếc đĩa bị nóng lên và dao động dừng lại rất nhanh.

2. Giải thích
Người ta giải thích hiện tượng trên như sau: Khi đĩa tròn dao động trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ, trong đĩa sinh ra dòng điện cảm ứng. Chính dòng điện này là nguyên nhân làm cho đĩa bị nóng lên.
Theo quy tắc Lentz, ta biết các dòng điện cảm ứng bao giờ cũng có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra nó. Trong trường hợp đang xét là chống lại sự dao động của đĩa, tức là từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên đĩa tròn có dòng điện một lực ngược chiều với chiều chuyển động của đĩa. Vì vậy đĩa sẽ nhanh chóng bị dừng lại.
Như vậy, khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến thiên theo thời gian thì đều sinh ra dòng điện cảm ứng, dòng điện đó được gọi là dòng Phucô (Foucault).