Download & install Plugin for VRML

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng

Hiện tượng giao thoa sóng mặt nước

Va chạm - định luật bảo toàn động lượng

Các thí nghiệm về ghế Giucốpxky

Tính chất của con quay có trục tự do

Chuyển động tuế sai của trục con quay

Tính chất của từ trường quay

Sự xuất hiện dòng điện Phu-cô

Thí nghiệm điện phân dung dịch đồng sunfat

Kịch bản và lập trình: Đinh Hải Minh
Hỗ trợ kỹ thuật: Juhu-Nguyễn Đức Cường
Trình bày bìa: Nguyễn Văn Khánh
Xuất bản tháng 11 năm 2000